Wat is de NVP Sollicitatiecode?

De NVP Sollicitatiecode is een door de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement & Organisatieontwikkeling (NVP) opgesteld document met gedragsregels waaraan elke werkgever en sollicitant zich bij het aannemen van personeel zou moeten houden. Deze code is echter geen wet en een werkgever is dus ook niet verplicht om zich aan deze code te houden. Veel organisaties kiezen er toch voor de NVP Sollicitatiecode als uitgangspunt te gebruiken bij de werving en selectie van personeel. Maar wat staat er bijvoorbeeld in de NVP Sollicitatiecode?

  • De sollicitant moet goed en volledig geïnformeerd worden over de functie en het verloop van de sollicitatieprocedure
  • De werkgever mag aan de sollicitant alleen de informatie vragen die nodig is voor het vervullen van de functie
  • De werkgever mag pas om een pasfoto vragen nadat de sollicitant is uitgenodigd
  • Als een sollicitant wordt afgewezen voor de vacature, hij of zij hiervan binnen twee weken na dit besluit schriftelijk moet krijgen
  • De werkgever mag alleen informatie bij derden opvragen nadat de sollicitant daarvoor toestemming heeft gegeven

Over het laatste punt kan ik nog wel een leuk praktijkvoorbeeld geven. Heineken houdt zich aan de NVP-Sollicitatiecode en voert dit in hun beleid door. Zij bekijken pas de social media profielen van hun kandidaten wanneer ze dit met de kandidaat zelf hebben afgestemd. Wat denk jij? Kan een online profiel de sollicitatieprocedure positief of negatief beïnvloeden?

Liefs Oonna.

Geef een reactie